Founding Members

 • ZULFIQUAR MEMON

  Managing Partner
 • SUZANNE MEMON

  Founding Partner

Senior Partners

 • PARVEZ MEMON

 • JAVED DHORAJIWALA

 • MUNIR MERCHANT

 • MRINAL BHARTI

 • WASEEM PANGARKAR

Partners

 • DINESH KADAM

 • VIVEK JAIN

 • MOHAMMAD SHINE

 • Abhishek Gupta

 • Ravi Mishra

Of Counsel

 • Jay Choksi

Associate Partners

 • CHIRAG NAIK

 • Nadiya Sarguroh

Principal Associates

 • SHADAB PEERZADE

 • MANISH SHEKHARI

 • Nimeet Sharma

 • Drishti Singh

Senior Associates

 • Mahesh Ahire

 • Siddhant Dhavale

 • Swapnil Srivastava